4.სექ.2020

შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალი“ ინარჩუნებს მაღალ სტანდარტებს სოციალურ სფეროში

შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალის“ (შემდგომში - საზოგადოება) მთავარ მიმართულებას წარმოადგენდა და ახლაც წარმოადგენს მაღალი სტანდარტების არსებობა არა მხოლოდ საწარმოო საქმიანობაში, არამედ სოციალურ სფეროშიც. კორონავირუსის COVID-19-ის პანდემიის პირობებში საზოგადოებას, როგორც ბევრ სხვა კომპანიას, უწევს იმოქმედოს ოპერატიულად და რეაგირება მოახდინოს იმ გამოწვევებზე, რომლებიც გამომდინარეობს დღევანდელი სიტუაციიდან. ხელმძღვანელობამ ყველა ზომას მიმართა თავისი თანამშრომლების სოციალური დაცვის მხარდაჭერისათვის.

, საქართველოს დამოუკიდებლობისა  და ნავთობისა და გაზის მრეწველობის მუშაკის დღეების აღსანიშნავად კომპანიის ყველა თანამშრომელს გადაეცა ერთჯერადი პრემია.

ამისა, პროფესიულ დღესთან დაკავშირებით  მუშაობის მაღალი შედეგებისა  და კომპანიის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის გამორჩეული თანამშრომლები დაჯილდოვდნენ კომპანიის საპატიო სიგელებითა  და ფულადი პრემიებით.